TRA CỨU THỜI HẠN BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Để kiểm tra thông tin bảo hành của sản phẩm vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây:

Vui lòng nhập đẩy đủ thông tin trước khi tra cứu.

MÃ BẢO HÀNH ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT

Sản phẩm: {{ProductInfo.ProductName}}
Hạn bảo hành: {{ProductInfo.EndDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}
CẢNH BÁO:
Mã bảo hành này đã được kích hoạt bởi: {{ProductInfo.ExtenstionProperties.CustomerName}}
Thời gian kích hoạt: {{ProductInfo.StartDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}
Nếu không phải là bạn, hãy liên hệ ngay người bán để làm rõ.
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: {{ProductInfo.ProductName}}

THÔNG TIN BẢO HÀNH

Tên khách hàng: {{ProductInfo.ExtenstionProperties.CustomerName}}

Điện thoại: {{ProductInfo.ExtenstionProperties.CustomerPhone| hidePhoneNumber }}

Email: {{ProductInfo.ExtenstionProperties.Email}}

Địa chỉ: {{ProductInfo.ExtenstionProperties.Address}}

Nơi mua hàng: {{ProductInfo.ExtenstionProperties.NoiMuaHang}} - {{ProductInfo.ExtenstionProperties.TenCuaHang}}

Ngày kích hoạt: {{ProductInfo.StartDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}

LỊCH SỬ BẢO HÀNH
# Số phiếu Ngày nhận Tình trạng hư hỏng Trạng thái Ghi chú trả máy
{{$index + 1}} {{phieubaohanh.WarrantBill.WarrantBillNo}} {{phieubaohanh.WarrantBill.ReceivedDate | date: 'dd-MM-yyyy'}} {{phieubaohanh.WarrantBill.DescriptionReceive}} Mới tạo Đang sửa Khách không sửa Sửa xong Đã trả máy {{phieubaohanh.WarrantBill.Complaint == "" ? "không có" : phieubaohanh.WarrantBill.Complaint}}
THÔNG TIN CÔNG TY